AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Virus HIV a jeho přenos

Virus HIV

AIDS způsobuje virus zvaný HIV

První virus izolovaný jako původce AIDS (HIV 1) přestavuje mimořádně malou částici (1/10000 mm).

Jádro obalu je kryto proteinovým obalem. V tomto obalu je ukryta molula RNA, jež je nositelkou genetického kódu viru. Obal viru je složený z proteinů a lipidů.

Obalové proteiny jsou důležité protože vlastně umožňují přilnutí viru k T4 lymfocytům a jeho proniknutí do těchto buněk. Některé složky těchto obalových proteinů vyvolávají v organismu silnou imunitní odezvu, což je předurčuje k využití při vývoji vakcíny.

Na povrchu těchto proteinů lze pozorovat důležitý výběžek (viz obr. vpravo), proti kterému se tvoří protilátky neutralizující speciálně infekčnost viru.

HIV
Human Immunodeficiency Virus = virus lidského imunodeficitu

Druhý virus HIV 2 byl izolován v Africe

Druhý virus byl izolován rovněž v Paříži, jednak v Pasteurově ústavu a jednak nemocnicí Clauda Bernarda, a to z ohniska AIDS na západě Afriky. Byl označen jako HIV 2. Je to virus téže skupiny jako HIV 1, ale liší se od něho především obalovými proteiny. HIV 2 nelze vždy prokázat pomocí serologických testů pro průkaz HIV 1. Dnes však jsou již k dispozici a v praxi se běžně používají specifické testy pro HIV 2.

I když se HIV 1 a HIV 2 do určité míry svou strukturou navzájem liší, jsou oba původci téhož onemocnění, tedy AIDS. HIV 2 je patrně méně virulentní než HIV 1.

Virus HIV napadá T4 lymfocyty

HIV napadá specificky T4 lymfocyty, které jsou vlastně dirigenty imunitního systému.

Stejně jako ostatní viry nemůže ani HIV přežívat samostatně. Může žít pouze uvnitř nějaké buňky. HIV má jednu nebezpečnou zvláštnost, přednostně totiž napadá T4 lymfocyty, dirigenty imunitní obrany. Tento systém pak postupně ochromí, a to ještě dříve, než se stačí zformovat k obraně.

Virus chronicky infikuje ještě další druh bílých krvinek, makrofágy. Ty hrají důležitou úlohu v imunitních reakcích (protože se podílejí zejména na fagocytóze). Dále přicházejí tyto buňky jako první v organismu do styku s virem a dalšími agresivními činiteli.

HIV se začlení do genetického programu T4 lymfocytu

Buňky (podobně jako počítače) sdělují svůj kód ve dvou jazycích, RNA a DNA. DNA se obvykle přepisuje do RNA. Kód RNA se naopak do kódu DNA může přepisovat pouze za pomocí specifického enzymu, reverzní transkriptázy, kterou disponuje právě virus HIV.

Vlastnosti každé buňky jsou zapsány v genech tvořených DNA (kyselinou deoxyribonukleovou), hovoříme o genetickém kódu buňky. Vlastnosti viru HIV jsou zapsány v genech tvořených RNA (kyselinou ribonukleovou), v tomto případě hovoříme o genetickém kódu HIV.

Aby mohl virus HIV infikovat buňky jako T4 lymfocyty, musí začlenit svůj genetický kód složený z RNA do genetického kódu T4 lymfocytů tvořeného odlišnou molekulou, tedy DNA.

Tyto dva programy – DNA a RNA – nejsou kompatibilní. Proto musí virus napřed transformovat svůj genetický kód RNA do kódu DNA, a to pomocí zváštního enzymu, který má k dispozici, pomocí reverzní transkriptázy.

Jakmile se viru AIDS podaří začlenit svůj genetický kód do genetického kódu T4 lymfocytů, bude se moci množit na úkor těchto lymfocytů a nakonec je zničí. A tak dochází postupně k ochromení imunitního systému.

Jak napadá virus HIV imunitní systém?

  1. Virus se dostane do krevního oběhu.
  2. Virus se fixuje na lymfocyt.
  3. Stěna viru se otvírá a obnažuje virovou RNA.
  4. Virová RNA se transkribuje na DNA, začleňuje se do jádra lymfocytu a stává se součástí genetického kódu buňky.

Stav se pak může vyvíjet dvojím způsobem (A,B):

A
Virus zůstává v klidovém stavu a infikovaná T4 buňka žije dál normálním životem. Infekce přetrvává, aniž by se u pacienta projevily nějaké její příznaky. Infikované T4 buňky se z takového jedince mohou přenést (krví nebo sektrety pohlavního ústrojí) na další jedince a infikovat je. Virus HIV chronicky infikuje i další druh bílých krivinek, makrofágy.

B
Virus se stává aktivní a množí se uvnitř buňky, která se nakonec rozpadá, přičemž dochází k uvolnění velkého množství virů, které budou infikovat další T4 lymfocyty. Když dojde k destrukci velkého počtu T4 buněk v organismu, ať už přímo nebo nepřímo v důsledku infekce virem, oslabí se imunitní obranyshopnost organismu. Pak se s velkou pravděpodobností projeví symptomy AIDS.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.