AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Virus HIV a jeho přenos

Odkud pochází virus HIV?

HIV 1

HIV 1 je v epidemii AIDS nejdůležitějším virem. Jeho genetický kód se natolik liší od genetického kódu HIV 2, že nelze předpokládat, že by vznikl pouhou jeho mutací. Je však možné, že pochází z viru vyskytujícího se u šimpanze.

HIV 1 se patrně již dlouhou dobu vyskytoval u některých izolovaně žijících lidských populací, kterými byl relativně dobře tolerován.

HIV 2

HIV 2 je relativně blízkým příbuzným viru africké opice (mangbey, rod Cercocebus). Nejpravděpodobnější hypotéza naznačuje, že někdy v bližší či vzdálenější minulosti došlo k přenosu tohoto viru z opice, která byla jeho rezervoárem s relativně dobrou tolerancí k němu, na člověka, který se stal novým hostitelem tohoto viru a nebyl na něj připraven.

HIV 2 stejně jako HIV 1 může u člověka způsobit onemocnění AIDS, jeho přenos je však obtížnější. Dojde-li k němu, projeví se ve srovnání s infekcí HIV 1 rozvinuté onemocnění méně často a za delší dobu.

Proč AIDS udeřil s takovou silou právě teď?

To zatím nebylo jednoznačně objasněno. Bylo však zatím vysloveno několik hypotéz:

  1. Hypotéza o mutaci, při které došlo ke zvýšení patogenního potenciálu viru je málo pravděpodobná, k takové mutaci by muselo najednou dojít u dvou virů, HIV 1 a HIV 2, jejichž genetické kódy jsou relativně dosti odlišné.
  2. Hypotézu, že by virus byl uměle vyroben člověkem, lze vyloučit s tím, že první případy infekce HIV se vyskytly v době, kdy technologie ještě nebyla na takové úrovní, která by dovolovala genetické manipulace, s jejichž pomocí by bylo možno virus tohoto typu uměle "vyrobit".
  3. Nejpravděpodobnější hypotéza říká, že viry HIV se v přírodě vyskytovaly již dlouhou dobu a že nové je pouze jejich šíření v podobě epidemie.

K explozivnímu šíření patrně přispěly následující faktory:


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.