AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Virus HIV a jeho přenos

Rizikové chování a situace

Rizikové chování

Sexuální styk

Anální styk mezi muži se významně podílel na přenosu HIV v Evropě a Severní Americe, kde je dodneška kolem 70 % všech případů pozorováno u mužů, kteří byli sexuálně aktivní s jinými muži. Séropozitivních je 10 až 80 % mužských homosexuálů v různých oblastech Evropy a Spojených států amerických. Ve studiích v USA bylo zjištěno, že 22 až 25 % sexuálně aktivních žen praktikovalo někdy anální styk a až 8 % žen praktikuje anální sex pravidelně. Tento typ sexuálního styku je spojen s vysokým rizikem přenosu HIV.

Vaginální styk rovněž představuje vysoké riziko přenosu viru, zváště při výskytu sexuálně přenosného onemocnění. S počtem partnerů značně stoupá riziko, že se člověk setká s virem.

Zvláštní kapitolu tvoří prostituce, ve studiích ve střední Africe bylo zjištěno, že 30 až 85 % prostitutek může být infikováno. Stejná čisla se dnes uvádějí v některých městech v Indii a Thajsku. V severní Americe a v Evropě je procento infekce u prostitutek nižší a její výskyt je často vázán na injekční užívání drog. Vykazuje však vzestupnou tendenci, takže ženy poskytující tuto službu by měly být pod pravidelnou lékařskou kontrolou.

V tzv. endemických oblastech, kam počítáme velká města střední Afriky, Karibské oblasti, Indie a Thajska, jakož některá velká americká města jako je New York a San Francisko, představuje sexuální styk bez prezervativu vzhledem k rozšíření viru v populaci vyšší riziko. Bez ohledu na úroveň infikovanosti té které populace představuje sexuální turistika a vyhledávání dobrodružství v barech a hotelích rizikové chování.

Společné sdílení injekčních jehel a stříkaček

K přenosu viru dochází také prostřednictvím injekčních jehel a stříkaček kontaminovaných krví, jakož i lžic a dalších předmětů používaných při přípravě drog.

U různých studovaných populací v Severní Americe se procento séropozitivních injekčních uživatelů drog pohybovalo od 4 do 80 %. V Paříži byla u různých skupin toxikomanů zjištěna 50 až 70% séropozitivita.

Injekční uživatelé drog představují významný faktor přenosu viru u heterosexuálů. A navíc jakákoli omamná látka, ať už užívaná injekčně nebo jinak, která může ovblivnit schopnost jedince uplatnit preventivní opatření, zvyšuje riziko přenosu viru krví nebo sekrety pohlavního ústrojí.

Rizikové situace

Rizikové chování sexuálního partnera

Partner nebo partnerka, o jehož nebo o jejímž sexuálním chování v minulosti ani v současné době nic nevíme a neznáme ani jeho nebo její zvyky, pokud jde o společné sdílení injekčních jehel a stříkaček, může představovat nebezpečí přenosu viru. A dále, pokud víme, že sexuální partner chová nebo se choval rizikově, musíme si počínat tak, jako by k přenosu viru skutečně mohlo dojít.

Když se dítě narodí séropozitivní matce

20 až 30 % dětí, které se narodily séropozitivním matkám, se infikuje virem (8 % dětí u matek, kterým byl v těhotenství podáván AZT). Toto procento se v různých zemích liší. Ve Francii je to například kolem 20 %. Riziko přenosu stoupá se závažností klinického stavu matky.

Když dostáváme krev nebo krevní deriváty

U lidí, kteří dostali v ČR krev před 1. 6. 1987, mohlo dojít k infekci virem HIV, protože do té doby se u dárců krve sérologické testy sytematicky neprováděly.

V současné době je vzhledem k povinné depistáži a vzhledem k vysoké spolehlivosti používaných testů riziko přenosu velmi nízké, řádově 1 na 200 000 transfúzních jednotek. Přesto je třeba k transfúzi přistupovat vždy jako k závažnému zákroku a provádět ji pouze v případech, kdy je to skutečně bezpodmínečně nutné. Důležité je upozornit na pacienty, jejichž operace není neodkladná, na možnost autotransfúzí.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.