AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Virus HIV a jeho přenos

Zdravotnický presonál a virus HIV

Riziko infekce v pracovním prostředí

Zdravotnický personál přichází denně do styku s pacienty nebo jejich tělními tekutinami včetně krve. Některé z těchto tekutin mohou být kontaminované virem HIV.

Na základě několika studií bylo možno vyhodnotit riziko infekce HIV v pracovním prostředí. Několik tisíc zdravotnických pracovníků, přicházejících přímo do styku s infikovanými pacienty, bylo sledováno v průběhu několika měsíců; neprováděli žádná zvláštní opatření. U náhodně exponovaných jedinců se riziko infekce odhaduje na 0 až 0,76 %.

Dosud bylo na světě u zdravonických pracovníků zaznamenáno kolem 20 případů možného přenosu infekce v pracovním prostředí. U většiny z nich byla zaznamenána sérokonverze, to znamená přechod od séronegativity k séropozitivitě. Většina případů infekce byla zjištěna v návaznosti na zranění kontaminovanou injekční jehlou nebo pořezání. Další osoby se patrně infikovaly, když přišly s krví nebo tělní tekutionou do styku v době, kdy měli léze na pokožce nebo na sliznicích. Někteří odorníci doporučují v případě náhodné expozice neprodleně nasadit AZT.

Při dodržování hygienických pravidel běžně doporučovaných ve zdravotnickém prostředí je riziko přenosu HIV na zdravotnický personál ještě nižší. Ministerstvo zdravonictví přišlo s odpovídajícími doporučeními. Tato doporučení se týkají preventivních opatření, jimiž se má zamezit přenosu HIV v pracovním prostředí, jakož i přenosu všech dalších mikroorganismů přenosných krví, sekrety pohlavního ústrojí a některými biologickými tekutinami.

Mluví se o všeobecných pravidlech, protože je třeba se jimi řídit vždy a u každého pacienta bez výjimky. Identifikovat všechny séropozitivní jedince totiž není možné. Navíc existují ještě další mikroorganismy, jako je virus hepatitidy B, cytomegalovirus a další retroviry (HIV 2, HTLV 1), které se také přenášejí krví.

> Výtah z doporučení, týkajících se všeobecných pravidel.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.