AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Virus HIV a jeho přenos

Jak lze prokázat virus HIV?

Metody

V praxi se používá při depistáži osob infikovaných HIV nepřímých metod průkazu, založených na testu ELISA.

Přítomnost viru HIV lze prokázat ve vzorku odebrané krve. Průkaz se provádí nejčastěji nepřímými metodami, umožňujícími detekci protilátek vytvořených organismem jako odpověď na přítomnost viru, nebo méně často přímými metodami, umožňujícími průkaz samotného viru nebo některé z jeho složek.

Nepřímé metody

Tyto metody (jako například ELISA) umožňují průkaz protilátek jako odpověď na přítomnost viru, nikoli však průkaz viru samotného nebo jeho složek

Přímé metody

1. Izolace samotného viru z lymfocytů představuje velmi nákladnou techniku, jejíž použití je vyhrazeno pouze pro výzkumné účely.

2. Průkaz virového antigenu se provádí přímo v séru. Přítomnost antigenů v krvi je zjistitelná záhy po infekci, ale pouze po přechodnou dobu. Antigeny totiž zpravidla zmizí, jakmile se objeví protilátky, a objevují se znovu v období rozvinutého onemocnění.

3. PCR: A nakonec jedna z nejnovějších technik označovaná jako PCR (z anglického Polymerase Chain Reaction), založená na amplifikaci části genetického materkálu HIV (DNA), a to až milionkrát. Tato metoda umožní prokázat přítomnost i velmi malého množství viru v krvi. V současné době se PCR provádí pouze v Národní referenční laboratoři v Praze.

ELISA

Provedení techniky ELISA vyžaduje zpravidla několik hodin. Dnes jsou však již k dispozici rychlé diagnostické testy, pomocí nichž obdržíme výsledek do několika minut. Tyto výsledky je však třeba ověřit, neboť jsou nepřesné. Dále se testy, které dnes máme k dispozici, vyznačují stále vyšší citlivostí a specifitou. Umožňují tedy dřívější průkaz sérokonverze (vzestup hladiny protilátek), ke které dochází po infekci virem.

Schema testu

Test ELISA

Kdy je člověk označen za séropozitivního?

Samotný pozitivní výsledek testu ELISA ještě nestačí k tomu, aby byl člověk označen za séropozitivního. Je nutno přistoupit k dalšímu ověření výsledku, aby se zcela vyloučil možný omyl. Obvykle se přitom postupuje podle následujícího protokolu:

Protokol testu

Pokud se při druhém testu u vzorku z druhého odběru zjistí pozitivní výsledek, je pacient označen jako séropozitivní.

Může se vyskytnout i falešná pozitivita?

Při použití současných testů a předepsaného postupu při ověřování bychom se v praxi s falešnou séropozitivitou již neměli setkat.

Novorozenci séropozitivní při narození Může se séropozitivní pacient stát znovu séronegativním?
Podle současného stupně poznání by k takové situaci moho dojít pouze zcela vyjímečně. Teoreticky není vyloučeno, že by se organismus mohl virové infekce úplně zbavit.
Vzhledem k prostupu mateřských protilátek placentou vykazuje naopak novorozenec, jehořž matka je séropozitivní, v prvních měsících života zpravidla rovněž séropozitivitu. Tato séropozitivita menusí nutně znamenat, že je dítě infikováno virem. Novorozenci, kteří nejsou infikováni virem, se během několika měsíců stanou séronegativními, zatímco děti infikované virem zůstanou séropozitivní.

Může se vyskytnout i falešná negativita?
Falešnou negativitu lze zjistit při testování pacienta, který už je sice infikován virem, ale v jeho organismu se ještě nevytvořily protilátky (to může trvat 3 týdny až 3 měsíce - ve výjmečných případech dokonce 6 měsíců i děle).

Co to znamená být séropozitivní?

  1. Pozitivní výsledek testu znamená, že séropozitivní pacient byl infikován virem HIV. Neznamená to, že se u pacienta již projevují příznaky AIDS.
  2. Séropozitivního člověka je nutno považovat za nosiče viru, který může virus přenést svou krví a sekrety pohlavního ústrojí. Vzhledem k tomu, že infikovaným zůstane takový člově patrně celý život, musí dodržovat určitá pravidla, o kterých se ještě zmíníme, aby snížil riziko, že se u něho vyvine AIDS, a zábránil přenosu viru na další osoby.

Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.