AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Virus HIV a jeho přenos

Kdo a kdy si má nechat udělat vyšetření na anti-HIV protilátky?

Kde si nechat odebrat krev na vyšetření?

Toto vyšetření si lze nechat udělat i bez doporučení lékaře v kterékoli specializované laboratoři. V každém regionu v ČR s eprovádí vyšetření + poradenství v AIDS centrech bezplatně a anonymně.

V ČR je vyšetření hrazeno zdravotnickou pojišťovnou nebo státem (MZČR).
[Anonymní vyšetření nemusí být všude dostupné bezplatně, poz. red.]

Kdo si má nechat vyšetření udělat?

Absolvování vyšetření je povinné pouze u dárců krve, orgánů, tkání, oocytů a spermatu.

V ostatních případech se vyšetření pouze doporučuje, není však povinné. Za současného stavu, by měl člověk podstupovat vyšetření pouze na základě svého svobodného rozhodnutí a nikoli na základě nařízení. tento přístup se může podle stavu poznání v budoucnosti změnit.

Nicméně vědět, zda je člověk nosičem viru, je důležité zejména v případě:

Když se člověk vystavuje rizikovým situacím, může sice pravidelně absolvovat vyšetření na anti-HIV protilátky, ale v žádném případě to neznamená, že nemusí dodržovat nezbytná preventivní opatření a soustavně používat prezervativ.

V případě rizikové situace v nedávné minulosti.

Nakonec si musíme připomenout, že aby bylo možno prokázat přítomnost protilátek porit HIV a zjistit eventuální seropozitivitu, musí se vyšetření provést až po uplynutí tří měsíců od předpokládaného kontaktu s infekcí.

Pokud si tedy člověk dělá starosit s tím, že byl nedávno vystaven riziku přenosu HIV a chce se kvůli tomu nechat vyšetřit, musí tak učinit s odstupem tří měsíců od rizikové situace, protože seropozitvita se u něho pochopitelně hned neprojeví. V době, než lze u něho eventuelní seropozitivitu zjistit, nesmí být člověk dárcem krve, spermatu nebo orgánů a musí provozovat pouze chráněný sexuální styk.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.