AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Infekce HIV a její léčba

Co se stane, když virus HIV pronikne do organismu?

3 týdny až 6 měsíců

1. Primoinfekce virem HIV

V týdnech následujících po infekci se u 20 až 30% infikovaných osob mohou projevit příznaky připomínající chřipku nebo mononukleózu. U dalších infikovaných lidí se nemusí projevit vůbec žádné příznaky. V tomto případě hovoříme o primoinfekci. U infikovaných jedinců se začnou vytvářet protilátky proti HIV, které bude možno prokázat sérologickým testem od 3. týdne až 6. měsíce (ve většině případů do 3. měsíce) od infekce. Stanou se tedy séropozitivními.

6 měsíců až 10 let

2. Vývoj infekce HIV

Ve druhé fázi infekce se u některých jedinců časem mohou projevit klinické příznaky.

Výsledky uvedené na uvedném grafu byly získány u některých skupin homosexuálů a zatím nemůžeme říci, zda je lze extrapolovat na veškerou séropozitivní populaci.

--> -->

10 let a více

3. Budoucnost léčby AIDS

AIDS v epidemické formě je onemocnění, které se projevilo teprve v poslední době, a jehož přirozený vývoj se odehrává přímo před našima očima. Dnes ještě nemáme dostatečný odstup, abychom mohli předvídat vývoj epidemie po 10 letech. Je pravděpodobné, že u určitého počtu séropozitivních jedinců, kteří do 10 let od infekce zůstali v dobrém zdravotním stavu, se bohužel onemocnění projeví později (pokud byse proti němu do té doby nepodařilo najít účinnou léčbu), avšak maximální délka inkubační doby není dosud známa.

Proč někteří jedinci zůstávají klinicky asymptomatičtí a u jiných se projeví příznaky onemocnění?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, ale je možné, že někdo má zvláštní dispozice, protože člověk může mít větší či menší dispozice k tomu, aby se u něho vyvinulo určité onemocnění. Zdá se také, že existují podpůrné faktory, jako jsou recidivující infekce, které vyvolávají stimulaci imunitního systému, čímž dochází k množení T4 lymfocytů, a tudíž i viru, který je v nich skryt. další faktory oslabující imunitní systém by tento vývoj mohly rovněž podpořit.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.