AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Infekce HIV a její léčba

Vedlejší příznaky infekce HIV

Vedlejší příznaky se vyskytnou u 20 % séropozitivních osob do 10 let od infekce.

Od několika několika měsíců do 10 let od primoinfekce HIV se asi u 20 % infikovaných osob mohou objevit přetrvávající klinické příznaky.

Hlavní příznaky infekce HIV


Zvětšení objemu lymfatických uzlin na několika místech na těle, které trvá déle než tři měsíce.


Úbytek hmotnosti přesahující 10 % tělesné hmotnosti.


Nevysvětlitelná, přetrvávající horečka.
Noční pocení.


Těžká forma herpetické infekce (způsobené virem a projevující se bolestivými puchýřky na kůži).


Přetrvávající těžké průjmy.

Tyto příznaky nejsou specifické pouze pro inekci HIV, stejnými příznaky se může projevovat mnoho dalších onemocnění, které mohou být benigní. Na možnost infekce HIV ukazuje přetrvávání (několik týdnů) a neobjasněnost příznaků u člověka, který mohl být eventuálně vystaven viru.

Dnes není možno předvídat, jak se bude vyvíjet onemocnění osob s vedlejšími příznaky a kdy se u nich objeví jeho těžší formy. Avšak u osob s nižším počtem T4 lymfocytů existuje zvýšené riziko progrese postupu infekce k vážnějším formám.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.