AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Infekce HIV a její léčba

AIDS jako klinicky rozvinuté stadium infekce HIV

Do deseti letech od infekce HIV se u 60 % infikovaných osob zhroutí imunitní systém a rozvinou se hlavní příznaky onemocnění a jsou pak považovány za pacienty s AIDS. K těmto projevům dochází, když je těžce poškozen imunitní systém.

AIDS se vyznačuje třemi skupinami symptonů způsobených:
1. Oportunními infekcemi
2. Nádorovými onemocněními (lymfomy a Kaposiho sarkomem)
3. Dalšími projevy (neurologická postižení, syndrom chřadnutí atd.)

Oportunní infekce

Definice

V našem prostředí jsme obklopeni mikroorganismy, zejména viry, bakteriemi a parazity, kteří obvykle nevyvolávají onemocnění, protože je imunitní systém dokáže udržet v šachu. Je-li imunita organismu oslabena, chopí se tyto mikroorganizmy příležitosti (latinsky opportunitas), napadnou ho a vyvolají těžké infekce, které označujeme jako "oportunní".

Tyto infekce jsou závažné, protože organismus nemůže spontánně zabrzdit jejich vývoj, nejsou-li ničeny a někdy i přestože jsou léčeny, mohou vést až ke smrti pacienta.

Projevy

Liší se v závislosti na mikroorganismu a postižených orgánech, přičemž nejčastěji bývají zasaženy plíce, trávící soustava, mozek a kůže.

plíce
Dlouhodobý kašel s horečkou.
Původce: Pneumocystis carinii.
trávicí trubice
Chronické průjmy (10 - 20 stolic denně) neobjasněného původu trvající déle než 1 měsíc. Potíže s výživou (infekce jícnu). Napadení trávící soustavy kandidami (kvasinky).
Původce: Gardinia, Shigella, Cryptosporodium, Isospora ibeli, Candida.
mozek
Paralýza, poruchy zraku. Abnormální psychické projevy. Meningitidy.
Původce: Taxoplasma, Cryptococcus.
kůže
Herpetická onemocnění kůže.
Původce: herpetické viry.

Celkový stav: Všechny tyto infekce mohou být doprovázeny hubnutím, astenií a celkovým zeslábnutím.

Nádorová onemocnění


Kaposiho sarkom
Kaposiho sarkom je nejčastějším nádorovým onemocněním vyskytujícím se v průběhu AIDS. Postihuje 35 % pacientů AIDS. Jde o kožní skvrny nebo uzly fialově nebo hnědě zabarvené. Tyto léze postihují nejen kůži, ale i lymfatické uzliny, plíce a téměř všechny vnitří orgány.


Lymfomy
U pacienta s AIDS je stokrát vyšší riziko vzniku vzniku lymfomu (nádorového onemocnění lymfatických uzlin) než u normální populace.

Další projevy

HIV může přímo působit na centrální nervový systém a vyvolat neurologická postižení. Ve Střední Africe se běžně vyskytuje také syndrom chřadnutí anglicky označovaný jako "slim disease".

Jaký má AIDS průběh?

AIDS probíhá tak, že u pacienta střídavě dochází ke zhoršení a zlepšení stavu, při čemž období zlepšení znamená návrat k více či méně normálnímu klinickému stavu.

Oportunní infekce
Díky protiinfekční a protiparazitární léčbě lze úspěšně léčit oportunní infekce a dosáhnout remise onemocnění, takže se paceint může opět cítit v dobrém zdravotním stavu.
Jeho imunitní systém je však stále oslabený a může podlehnout dalším oportunním infekcím, které se mohou vyznačovat čím dál tím těžším průběhem, až nakonec přestanou na léčbu reagovat vůbec. V možnostech současné preventivní léčby je oddálit fatální vývoj tím, že se dosáhne snížení počtu recidiv, a tak se zpomalí destrukce imunitního systému.
Nádorová onemocnění
V některých případech dojde vlivem odborné péče ke zlepšení, které je však pouze krátkodobé. Nicméně přežití pacienta s Kaposiho sarkomem může být i několikaleté.
Další projevy
Až 90 % pacientů s AIDS se v průběhu onemocnění projeví více, či méně závažné neurologické problémy. Mohou mít různé příznaky a projevy, jako např. výpadky paměti, zhoršenou koordinaci projevů, zmatenou mluvu, snížení ostrosti zraku a psychotické chování.

Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.