AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Infekce HIV a její léčba

AIDS u dítěte

Které děti jsou postižené?

  1. Děti, které před červnem 1987 dostaly krev nebo krevní deriváty.
  2. Děti, které se narodily HIV positivním matkám.

Polovina HIV positivních matek v USA a Evropě jsou buď toxikomanky nebo mají toxikomanii v anamnéze. U druhé poloviny HIV pozitivních matek došlo k nákaze při heterosexuálním styku, přičemž podíl této skupiny na celkovém počtu pozitivních matek vzrůstá.

Možnost infekce při transfuzi nebo v souvislosti s podáním krevních derivátů je od roku 1987, kdy se u nás začala kontrolovat krev získaná od dárců, čímž byli vyloučeni séropozitivní dárci krve a zároveň se uplatnily nové postupy při přípravě krevních derivátů určených pro hemofiliky, prakticky nulová.

A když je dítě hned po narození séropozitivní?

Bezprostředně po narození budou v zásadě všechny děti, které se narodily HIV pozitivním matkám, také séropozitivní, protože matkou vytvořené protilátky volně procházejí placentou přes placentární bariéru. Virus sám však vždy přes placentární barieru neprochází (v různých zemích k tomu dojde ve 20 až 30 % případů, ve Francii ve 20 % případů) a onemocní pouze děti, u kterých virus prostoupil placentární bariéru.

Když u dítěte nedojde k infekci HIV, stane se do věku 15 až 18 měsíců séronegativním. Pokud se do této doby neprojeví žádné příznaky, je skutečně obtížné určit, zda je či není séropozitivní dítě infikováno HIV, což nesporně znamená velkou psychickou zátěž pro rodiče. V současné době jsou již k dispozici náročné techniky, jež umožňují dřívější průkaz přítomnosti nebo nepřítomnosti viru samotného u byšetřovaného dítěte.

U 20 až 30% HIV+ novorozenců se dříve či později (obvykle do 8. měsíce života) vyvine AIDS. 70 až 80 % dětí se do 18. měsíce svého života stane séronegativní.

Jak se AIDS u dítěte projevuje?

Příznaky AIDS se u dítěte často vyskytují již od narození. Obvykle se projeví do sedmého měsíce života. Patří k nim:

Jaký je průběh onemocnění?

U dítěte má infekce HIV těžší průběh než u dospělého. Bezpříznakoví nosiči se vyskytují vzácně (5 %). U HIV-pozitivního dítěte může mít onemocnění dvojí průběh:

Jak postupovat u dítěte, které se narodilo HIV-pozitivní matce?

  1. Upustit od kojení, třebaže riziko přenosu virem mateřským mlékem je velmi malé.
  2. Neprovádět očkování některými vakcínami jako například BCG v zemích s nízkým endemickým výskytem tuberkulózy, kde je vyšší riziko vzniku postvakcinačních komplikací než tuberkulózy.
  3. Dítě pravidelně sledovat a používat nejnovějších metod pro časnou diagnostiku, aby se co nejdříve zjistilo, zda je či není dítě nosičem viru.
  4. Doporučit preventivní léčbu infekcí pomocí antibiotik a imunoglobulinů hned, jakmile se zjistí, že dítě je nosičem viru.
  5. Doporučit protivirovou léčbu. V současné době se používá AZT, pokud se zjistí příznaky rozšíření viru v organismu. Nicméně je tendence nasdit protivirovou léčbu hned po zjištění diagnózy, i když se dosud neprojevily příznaky onemocnění (infekce je zatím asymptomatická, bezpříznaková).
  6. Pomáhat rodině, aby mohla pečovat o dítě, a poskytnout jí odpovídající sociální a psychologickou podporu.

Co poradit rodičům?

U séropozitivní ženy a u séronegativní ženy, která má séropozitivního partnera doporučit antikoncepci. (Protože pohlavní styk může vést nejen k početí, ale i k infekci, doporučuje se séropozitivním mužům, aby se vzdali úmyslu počít dítě).

Informovat těhotnou ženu, u které byla zjištěna séropozitivita, o nebezpečí, které hrozí jejímu budoucímu dítěti, a pokud se séropozitivita zjistí dostatčně záhy na počátku těhotenství, upozornit ženu na možnost interrupce. Pokud se rozhodne dítě donosit, je nutné zavčas zahájit protivirovou terapii (AZT).

Když člověk pečuje o dítě, které je séropozitivní nebo má příznaky AIDS, má dělat nějaká zvláštní opatření?

Ne, žádných zvláštních opatření není třeba.

Ve všech kolektivech je však nutno dodržovat běžná pravidla hygieny, naučit dítě mýt si před jídlem ruce. Sám si pečlivě mýt ruce po každém převlékání a přebalování dítěte (moč, stolice, zvratky) a po provedení jeho toalety.

Zdravotnický personál naopak musí dodržovat odpovídající pravidla při odběru krve.

Mohou séropozitivní děti s vedlejšími příznaky HIV infekce nebo s AIDS navštěvovat školu?

Ano, séropozitivní děti školního věku mohou a musí navštěvovat školu, pokud tu jejich zdravotní stav dovolí.

Pro ostatní děti nepředstavují žádné nebezpečí nákazy. U žádného dítěte dosud nedošlo k přenosu virem HIV od jiného dítěte při běžném kažfdodenním styku.

Pokud dítě trpí závažnými projevy onemocnění, školná docházka se u něho nedoporučuje, a to kvůli nebezpečí infekce, která jeho organismu s oslabenou imunitou hrozí od ostatních dětí v kolektivu, kde je zpravidla výskyt takových infekcí běžný.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.