AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Infekce HIV a její léčba

Rady osobám s AIDS

Pokud jde o ně samotné

Uchovat si naději

AIDS je těžká nemoc, ale to byla nakonec tuberkulóza, břišní tyfus a další nemoci také, dokud proti nim nebyl nalezen lék. Lidé si začínají uvědomovat závažnost AIDS. Výzkum je velmi aktivní a každou chvíli může přinést dlouho očekávaný výsledek. Odvaha a vůle mohou fyziologickým působením přiznivě ovlivnit průběh onemcnění. Jakmile je člověk zasažen AIDS, začíná pro něj závod s časem. Musí se snažit získat čas, aby zvýšil svou šanci, že bude moci využít nových léčebných postupů, které budou objeveny.

Zůstat pod lékařským dohledem

Stejně jako u jiných pacientů i pro pacienty s AIDS má zásadní význam průběžná lékařská péče, která může reagovat na jejich momentální potřeby, charakter a půrběh jejich potíží.

Lékaři průběžně sledují pokrok dosažený na poli lékařského výzkumu a mohou tedy pacientům poskytovat rady a léčbu, která je v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Pacient sám má hrát aktivní roli ve svém přístupu k záležitostem souvisejícím s AIDS. Spolurozhoduje se svým lékařem ve věcech, které se ho týkají, dbá na dodržování svých práv a hledá nezbytnou podporu při uplatňování preventivních opatření ve svém životě a vyrovnání se s novou skutečností.

Osobní a psychologický konkakt, který lékař naváže spacientem s AIDS, umožní vztah vzájemné důvěry. Pacient tedy bude moci vést kvalitní život a zmobilizovat celou sovu odvahu a vytrvalost, které mu bude zapotřebí.

Vést kvalitní život

Kvalita života znamená především žít tady a teď, navzdory tomu, že je člověk nakažen virem HIV a nemocný, být schopen tvořivosti, lidské činnosti, která vede k obohacení, být schopen citů, pracovní a sociální aktivity a hlubokého osobního ocenění (slova postiženého člověka). Přijetí zdravého způsobu života, jako je pravidelný spánek, vyvážená strava, vyvarování se stresu atd. také přispěje ke zkvalitnění života.

Obklopit se lidmi

Člověk s AIDS volí život mezi lidmi, jeho rodina a přátelé mohou být jeho významnými spojenci, kteří ho podpoří. Má i další možnosti, kam se obrátit, jak ještě upřesníme.

Pokud jde o jejich okolí

Jako každý séropozitivní jedinec i člověk s AIDS musí uvědomit o svém stavu své sexuální partnery. A na nich pak leží rozhodnutí, zda budou nebo nebudou pokračovat v sexuálních stycích s ním.

Tento člověk by měl o svém stavu ve vlastním zájmu uvědomit také svého lékaře a zubaře, ke kterým chodí. Pokud však tito odborníci v rozporu se zákonem a lékařskou etikou odmítnou vzít pacienta do své péče, je třeba obrátit se na regionální AIDS centrum, které mu poskytne pomoc.

Rady nejbližšímu okolí pacienta s AIDS

Informace

Buďte informování. Informovaný člověk nezaujímá přehnané iracionální postoje. Informovanost pomůže uchovat naději.

Psychická podpora

Mít AIDS znamená podstoupit velmi těžkou zkoušku, při které pacient potřebuje pomoc a podoporu svého okolí a zdravotnických pracovníků.

Materiální podpora

Existují různé zdroje materiální pomoci, které jsou k dispozici pro pacienty s AIDS. Informujte se o nich a infomrujte lidi s AIDS o jejich právech.

Další pomoc

Nejrůznější organizace a asociace pro boj s AIDS vyvíjejí rozsáhlou činnost.

ZÁVĚR

Jak lidé infikovaní AIDS, tak i celá ostatní populace může v boji s HIV infekcí sehrát důležitou úlohu. Pouze odpovědné chování a postoje ne obou stranách mohou vést ke snížení přenosu viru a podpořit vědomí vzájemné pomoci, která má pro postižené lidi a jejich okolí zásadní význam.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.