AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Prevence HIV / AIDS

Prevence přenosu infekce HIV

Prevence sexuálního přenosu

Převážná většina HIV-pozitivních lidí se infikovala při sexuální styku. Pokud je styk spojen s rizikem poranění, zvyšuje se i riziko přenosu.

Snížení počtu sexuálních partnerů znamená snížení expozice HIV, ale stálý sexuální partner, který je HIV pozitivní, znamená vysoké riziko.

Virus je ve vysokých koncentracích přítomen ve spermatu, vaginálních sekretech a v krvi.

Sexuální styk, ať již homosexuální, s anální či vaginální penetrací, s sebou nese vysoké riziko přenosu HIV. Anální sexuální styk je rizikovější. Výskyt některých dalších sexuálně přenosných onemocnění, při kterých dochází k lézím pohlavního ústrojí, může přenos HIV dále usnadnit.

Styk sliznice úst s preejakulační tekutinou, spermatem a vaginálními sekrety je spojen s teoretickým rizikem přenosu viru, pokud s v ústech vyskytuje nějaké poranění.

Je třeba dobře znát své partnery

Ty se mi líbíš, já se ti líbím, zkusíme to spolu v posteli. Ano... Ne... Musíme si to dvakrát rozmyslet, protože na nikom není vidět, že je séropozitivní. Žádný partner není a priori čistý nebo bezpečný.

Navázat s někým milostný vztah může znamenat, že člověk ponese určité následky svého jednání, o kterých by měl vědět.

Je tedy důležité věnovat dost času poznávání svého partnera, důvěrně se s ním sblížit a zeptat se ho na možnost infekce v minulosti a na jeho chování v přítomnosti, které by mohlo být zdrojem infekce.

Máme volbu z tisíce a jednoho způsobu

S partnerem, o kterém víme, že je HIV pozitivní, nebo js neznámým partnerem, u něhož nevíme, zda byl či nebyl již infekci vystaven, by nemělo dojít k análnímu či vaginálnímu styku, ani ke vzájemnému sdílení seuálních pomůcek. Je nutno zvolit nerizikový sexuální styk a zůstat například pouze u vzájemného mazlení a masturbování.

Když se v tomto případě člověk rozhodne pro sexuální styk anální či vaginální, pak musí použít prezervativ s lubrikačním prostředkem (na vodní a nikoli tukové bázi – použití vazelíny se vylučuje).

Přenos při společném sdílení kontaminovaných jehel a injekčních stříkaček

Možnost přenosu viru HIV při injekčním podávání drog s použitím kontaminovaných nástrojů (injekční srříkačky, jehly, lžíce a další předměty nezbytné při přípravě drogy) je puze dalším argumentem, proč nebýt a přestat být injekčním uživatelem drog.

Pokud se rozhodnete, že budete v injekčním užívání drog nadále pokračovat nebo pokud užívát jiné přípravky v injekčním podávání, pak

Nenechte si dělat akupunkturu, tetování a podobné zásahy, pokud nejsou použity pro daný výkon sterilizované nástroje. Ostré nástroje k péči o tělo musí být před použitím u dalšího zákazníka dezinfikovány, a to buď tepelně nebo pomocí antiseptického prostředku. Tato základní previdla je nutno dodržovat především v kadeřnictví a při provádění manikúry.

Prevence přenosu při transfúzi krve a při injekčním podávání krevních derivátů

V současné době je veškerá krev kontrolována a riziko přenosu HIV je velmi nízké, avšak nelze je zcela vyloučit. Je nutno maximálně snížit počet indikovaných transfúzí a pokud možno provádět autotansfúze. Transfúze krve může v některých případech pacientovy zachránit život a může proněj být i otázkou života a smrti. V takovém případě by bylo samozřejmě absurdní transfúzi odmítat z důvodu nepatrného rizika přenosu HIV infekce. V současné době době, kdy lze virus HIV zneškodnit zahřátím krevních derivátů, by riziko přenosu touto cestou u hemofiliků mělo zcela zmizet.

Přenos z HIV-pozitivní matky na její plod

Každá žena, která se domnívá, že byla vystavena infekci HIV, by se dříve než počne dítě nebo co nejdříve hned na počátku již vzniklého těhotenství, měla poradit s lékařem. Riziko přenosu z HIV pozitivní matky na dítě se v různých zemích pohybuje mezi 20 a 30 %. (8 % při léčbě gravidních matek AZT).


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.