AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Prevence HIV / AIDS

Prevence HIV / AIDS v případě úrazu

V případě úrazu, který není spojen s krvácením,
nemůže k přenosu HIV v žádném případě dojít.

Při otevřeném poranění


Otevřené poranění je provázeno krvácením.


Zraněného je poptřeba dopravit na ošetřovnu.


Omytí povrchů potřísněných krví zraněného člověka 3 % chloraminem nebo steriliem.
(Napustí se buničitá vata sterilizačním prostředkem, nechá se 10 minut působit, pak se setře a mechanicky očistí).

Osoba poskytující pomoc

Osoba poskytující pomoc se musí pokud možno vyvarovat přímého a dlouhodobého kontaktu s krví zraněného člověka, přičemž riziko přenosu HIV na tuto osobu je reálné v případě, že i ona utrpěla otevřené zranění nebo má léze na kůži. Nejsou-li k dispozici rukavice, lze si při nezbytném stlačení rány vypomoci běžným igelitovým sáčkem.

Dýchání z plic do plic lze provádět s využitím jednoduché pomůcky, která zabrání přímému kontaktu zachránce se zachraňovaným.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.