AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje

Předmluva

Prof. Luc MontagnierEpidemie HIV/AIDS vstupuje do svého druhého desetiletí. Třebaže v oblasti poznání nemoci samotné a léčby jejích určitých komplikací bylo dosaženo významného pokroku, nemáme proti této smrtelné nemoci dosud k dispozici žádnou vakcínu ani lék, který by ji mohl léčit.

Polovina lidí, kterým hrozí, že koncem století zemřou na AIDS (a je jich bohužel mnoho), se zatím ještě neinfikovala. Náš úkol je tedy jasný, musíme zabránit tomu, aby se tito lidé nakazili z pouhé nevědomosti a zaplatili za svou nevědomost životem.

I v době, kdy už budeme mít k dispozici lék nebo vakcínu proti HIV infekci, bude pro nás stále hlavním prostředkem boje proti této nemoci známá dvojice informovanost a prevence. AIDS má totiž souvislost s určitým typem chování (sexuální aktivita a společné sdílení jehel a injekčních stříkaček). Pokud člověk nepropadne drogám a povede odpovědný sexuální život, může se této nemoci vyvarovat.

Rady a návrhy uvedené v této publikaci se řídí pohledem lékaře. Na každém z vás je, aby uvážil, jak je v souladu se svým cítěním a společensko-filozofickým a morálním přesvědčením uplatní ve svém každodenním životě.

Vzhledem k reálné hrozbě, kterou představuje AIDS pro budoucnost dnešních mladých lidí a pro celou naši společnost (již dnes je AIDS první příčinou úmrtnosti v některých velkých městech), bychom rádi upozornili, že věc je příliš vážná na to, aby se stala předmětem polemik a licitací. AIDS není problémem pouze zdravotnickým, ale zasahuje do všech sfér lidské činnosti.

Je třeba připomenout, že v boji proti této metle lidstva nemohou autoritářská a zjednodušující opatření nikdy nahradit vlastní odpovědný přístup veřejnosti, ke kterému sice vede obtížnější a delší cesta, ale který v naší demokratické společnosti představuje jediný možný účinný přístup.

Jednoho dne, a doufáme, že jsme mu již blízko, zvítězí věda nad AIDS. Do té doby je však nutno epidemii v maximální možné míře omezit. Takový přístup se již v minulosti osvědčil. Jde hlavně o to, aby člověk přijal nevyhnutelná omezení a prokázal velkou obětavost a velkorysost.

Prof. Luc Montagnier
Prof. Saad Khoury


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.