Archiv pro rok 2008

Jednou z překážek většího používání dámského kondomu – Femidomu – je jeho cena. Ta je přibližně 5 až 10násobek ceny běžného kondomu. Panel odborníků při americkém úřadu pro kontrolu léčiv (FDA) v prosinci tohoto roku doporučil ke schválení nový materiál pro výrobu tohoto ochranného prostředku, který by mohl výrobek zlevnit.
Pokračování…


Jak informovalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), poslední statistiky ohledně přenosu HIV ukazují, že dlouhodobé preventivní programy fungují.
Míra přenosu (vyjádřená jako procento nových případů vztažená k celkovému počt HIV-pozitivních) stále klesá.
Pokračování…


Tento provokativní závěr byl publikován v lékařském časopise Lancet. Bohužel tato smělá hypotetéza stojí na prakticky nesplnitelných požadavcích – především předpokládá pravidelné testování a včasnou terapii HIV+ osob.
Pokračování…


V listopadu byla oficiálně přiznána neuspokojivá situace se šířením infekce HIV v Ruské federaci. Přes zvýšení fondů na boj proti HIV a AIDS počet registrovaných případů HIV+ stoupl za poslední rok o 10%.Chybou pravděpodobně bylo i to, že se v Rusku kladl důraz na léčbu nemocných a opomněla se prevence. Přiznal to vedoucí AIDS Centra v Moskvě Vadim Pokrovskij.
Pokračování…


Swazijsko je zemí, která je na čelním místě žebříčku zemí s nejvyšším výskytem HIV / AIDS: 19% obyvatel z celkového počtu 1,1 milionu obyvatel je HIV pozitivní, u těhotných žen toto procento dosahuje dokonce hodnot 40%. Očekávaná délka života je 31 let. Za této neuspokojivé situace je jednou z nadějí na zlepšení stavu masově prováděnáobřízka. Již dříve prováděné studie totiž prokázaly nižší riziko přenosu HIV u obřezaných mužů. Odborná pomoc přichází od izraelských lékařů.
Pokračování…


42letý HIV-pozitivní pacient s leukémií žijící v Berlíně se podrobil transplantaci kostní dřeně. Doktor Gero Hütter, hematolog, který tuto operaci prováděl, použil k transplantaci materiál dárce, který byl přirozeně imunní vůči viru HIV. Výsledkem zákroku bylo nejen vyléčení leukémie, ale také vymizení viru HIV. Pacient tedy přestal být HIV+ (alespoň ve smyslu prováděných krevních testů), a tento stav přetrval více než 600 dnů.
Pokračování…


Pouliční holiči ve vietnamském přístavním městě Hai Phong se znovu zapojili do preventivních programů AIDS-HIV. Ve městě působí asi 120 pouličních holičů, kteří byli vyškolení, aby poskytovali základní informace o možnostech ochrany a testování. Mladším zákazníkům třeba ukazují, jak správně používat kondomy, starším sdělují adresy, kde je možno se nechat vyšetřit na HIV.
Pokračování…


Světová zdravotnická organizace (WHO) nově předpovídá, že případy úmrtí na AIDS budou vrcholit v roce 2012. Podle této předpovědi stoupne roční počet úmrtí na AIDS v roce 2012 na 2,4 milionu, tedy o 0,2 milionu více, než se očekává pro rok 2008.
Pokračování…


Americká farmaceutická firma Merck and Co. uvádí na trh nový lék Isentress pro anti-HIV terapii. Jedná se o nový lék nového typu – je to tzv. inhibitor integrázy. Isentress (generický název je raltegravir) účinkuje o něco lépe než dřívější efavirenz.
Pokračování…


Nové výzkumy, provedené na Washingtonské univerzitě, prokázaly, že dřívější terapie HIV může podstatně prodloužit život pacientů. Dosud se standardní anti-HIV terapie v USA nasazovala v případě, kdy počet CD4 buněk poklesl na 200 na mililitr. Srovnávací studie prokázaly, že šance na delší přežití je o 74% vyšší, pokud se s terapií začne v okamžiku, kdy počet CD4 buněk poklesne pod hodnotu 350 na mililitr.
Pokračování…


Jižní Afrika patří k zemím s nejvyšším výskytem HIV/AIDS na světě. Do preventivních programů byly zapojeny i mobilní technologie: V rámci projektu Masiluleke bude odesláno milion SMS zpráv, vybízejících ke kontaktu na bezplatnou telefonní linku AIDS pomoci. Projekt je schůdný díky tomu, že v Jižní Africe existují bezplatné textové zprávy typu „zavolej mi“. Ty běžně mohou uživatelé odesílat v případě, že jim dojde kredit na předplacené kartě.
Pokračování…


Přelom 19. a 20. století: Virus HIV patrně překročil mezidruhovou bariéru v Africe.

1981: U osmi mladých homosexuálů v New Yorku byl diagnostikován Kaposiho sarkom, kožní rakovina, která jinak postihuje jen starší nemocné. V Los Angeles byla u pěti homosexuálů diagostikována vzácná forma pneumonie. Obě skupiny případů daly tušit, že se jedná o novou epidemii, která postihuje imunitní systém.
Pokračování…


Podle statistiky zveřejněné v odborném časopise Lancet může být na světě až 3 miliony HIV-pozitivních mezi injekčními uživateli drog. Ukázalo se, že incidence HIV+ může být v této rizikové skupině dosti vysoká. V případě 9 zemí byly zjištěny i hodnoty přesahující 40%.
Pokračování…


Obřízka (tedy přesněji mužská obřízka) má pozitivní efekt na prevenci šíření viru HIV, potažmo onemocnění AIDS. Ukazala to řada dřívějších studií a výsledky ukazují, že u obřezaných mužů se může snížit riziko přenosu viru HIV ze ženy na muže až o 70%. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce mužskou obřízku označila v roce 2007 jako podpůrnou metodu pro omezení šíření HIV. Spoléhat na ni ovšem nelze a obřezaní muži by neměli podléhat iluzi lepší ochrany vůči viru HIV.
Pokračování…


Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii 2008 získala tentokrát trojice virologů: Harald zur HausenFrançoise Barréová-Sinoussiová a Luc Montagnier. Ocenění si mezi sebou rozdělí 10.000.000 švédských korun (více nez 25 milionů Kč).
Pokračování…


Že virus HIV je tu s námi mnohem déle, než je začátek epidemie v osmdesátých letech, o tom se spekuluje již delší dobu a odhady zatím hovořily přibližně o roce 1930. ‚Viroví archeologové’, kteří zkoumají dochované archivní zbytky tkání, kladou dnes počátek šíření viru mezi léta 1884 a 1924.
Pokračování…


Google začíná sledovat citace politiků v nové službě Google InQutes. Pokud se podíváte, co politici řekli o AIDS resp. o HIV, tak nabudete dojmu, že ani AIDS ani HIV není moc politické téma. Přestože web běží prakticky měsíc, našel jsem jen dva politiky, kteří se na toto téma vyjádřili – kandidát na prezidenta USA Barack Obama a senátorka Hillary Clinton.
Pokračování…


Jak oznámil brazilský ministr zdravotnictví, největší latinskoamerická země bude sama vyrábět lék efavirenz, používaný v léčbě nemocných AIDS. Jedná se o generickou verzi léku Strocrin, kterou na trh uvedl farmaceutický gigant Merck & Co. K rozhodnutí se dospělo po delším jednání s výrobcem orginálního léku o ceně, které ale bylo neúspěšné.
Pokračování…


Skupina Act-Up, která bojuje proti šíření AIDS, vyvěsila dnes na fasádu baziliky Sacre Couer transparent s textem KONDOM JE ŽIVOT. Jedná se o protest proti návštěvě papeže Benedikta XVI. ve Francii, potažmo proti politice Vatikánu v oblasti antikoncepce.
Pokračování…


Dřívější skudie ukázaly, že mužská obřízka může snížit riziko přenosu HIV ze ženy na muže až o 70%. Rychlé zavedení plošně prováděné obřízky v Africe jako součást boje proti AIDS v tomto regionu může ovšem přinést problémy. S mužskou obřízkou nebude tedy možno počítat jako s použitelnou strategií pro nejbližší období. Průzkum, který byl proveden v oblasti Bungoma v Keni, kde se mužská obřízka praktikuje všeobecně, ukazuje na šokující počet komplikací u obřezaných.
Pokračování…


Pokud chcete vidět zdařilou animaci znázorňující průnik viru do buňky, následnou replikaci a další šíření, pusťte si následující video z YouTube:
Pokračování…


Poslední výzkumy ukazují na korelaci mezi rozšířením staré říše římské a sníženou odolností vůči infekci HIV. Pojítkem je chybějící gen CCR5-Delta32, který chrání buňky před pronikáním viru a zvyšuje tak odolnost proti infekci.
Pokračování…