Archiv pro měsíc 10/2008

Jižní Afrika patří k zemím s nejvyšším výskytem HIV/AIDS na světě. Do preventivních programů byly zapojeny i mobilní technologie: V rámci projektu Masiluleke bude odesláno milion SMS zpráv, vybízejících ke kontaktu na bezplatnou telefonní linku AIDS pomoci. Projekt je schůdný díky tomu, že v Jižní Africe existují bezplatné textové zprávy typu „zavolej mi“. Ty běžně mohou uživatelé odesílat v případě, že jim dojde kredit na předplacené kartě.
Pokračování…


Přelom 19. a 20. století: Virus HIV patrně překročil mezidruhovou bariéru v Africe.

1981: U osmi mladých homosexuálů v New Yorku byl diagnostikován Kaposiho sarkom, kožní rakovina, která jinak postihuje jen starší nemocné. V Los Angeles byla u pěti homosexuálů diagostikována vzácná forma pneumonie. Obě skupiny případů daly tušit, že se jedná o novou epidemii, která postihuje imunitní systém.
Pokračování…


Podle statistiky zveřejněné v odborném časopise Lancet může být na světě až 3 miliony HIV-pozitivních mezi injekčními uživateli drog. Ukázalo se, že incidence HIV+ může být v této rizikové skupině dosti vysoká. V případě 9 zemí byly zjištěny i hodnoty přesahující 40%.
Pokračování…


Obřízka (tedy přesněji mužská obřízka) má pozitivní efekt na prevenci šíření viru HIV, potažmo onemocnění AIDS. Ukazala to řada dřívějších studií a výsledky ukazují, že u obřezaných mužů se může snížit riziko přenosu viru HIV ze ženy na muže až o 70%. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce mužskou obřízku označila v roce 2007 jako podpůrnou metodu pro omezení šíření HIV. Spoléhat na ni ovšem nelze a obřezaní muži by neměli podléhat iluzi lepší ochrany vůči viru HIV.
Pokračování…


Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii 2008 získala tentokrát trojice virologů: Harald zur HausenFrançoise Barréová-Sinoussiová a Luc Montagnier. Ocenění si mezi sebou rozdělí 10.000.000 švédských korun (více nez 25 milionů Kč).
Pokračování…


Že virus HIV je tu s námi mnohem déle, než je začátek epidemie v osmdesátých letech, o tom se spekuluje již delší dobu a odhady zatím hovořily přibližně o roce 1930. ‚Viroví archeologové’, kteří zkoumají dochované archivní zbytky tkání, kladou dnes počátek šíření viru mezi léta 1884 a 1924.
Pokračování…