Archiv pro měsíc 11/2008

V listopadu byla oficiálně přiznána neuspokojivá situace se šířením infekce HIV v Ruské federaci. Přes zvýšení fondů na boj proti HIV a AIDS počet registrovaných případů HIV+ stoupl za poslední rok o 10%.Chybou pravděpodobně bylo i to, že se v Rusku kladl důraz na léčbu nemocných a opomněla se prevence. Přiznal to vedoucí AIDS Centra v Moskvě Vadim Pokrovskij.
Pokračování…


Swazijsko je zemí, která je na čelním místě žebříčku zemí s nejvyšším výskytem HIV / AIDS: 19% obyvatel z celkového počtu 1,1 milionu obyvatel je HIV pozitivní, u těhotných žen toto procento dosahuje dokonce hodnot 40%. Očekávaná délka života je 31 let. Za této neuspokojivé situace je jednou z nadějí na zlepšení stavu masově prováděnáobřízka. Již dříve prováděné studie totiž prokázaly nižší riziko přenosu HIV u obřezaných mužů. Odborná pomoc přichází od izraelských lékařů.
Pokračování…


42letý HIV-pozitivní pacient s leukémií žijící v Berlíně se podrobil transplantaci kostní dřeně. Doktor Gero Hütter, hematolog, který tuto operaci prováděl, použil k transplantaci materiál dárce, který byl přirozeně imunní vůči viru HIV. Výsledkem zákroku bylo nejen vyléčení leukémie, ale také vymizení viru HIV. Pacient tedy přestal být HIV+ (alespoň ve smyslu prováděných krevních testů), a tento stav přetrval více než 600 dnů.
Pokračování…


Pouliční holiči ve vietnamském přístavním městě Hai Phong se znovu zapojili do preventivních programů AIDS-HIV. Ve městě působí asi 120 pouličních holičů, kteří byli vyškolení, aby poskytovali základní informace o možnostech ochrany a testování. Mladším zákazníkům třeba ukazují, jak správně používat kondomy, starším sdělují adresy, kde je možno se nechat vyšetřit na HIV.
Pokračování…


Světová zdravotnická organizace (WHO) nově předpovídá, že případy úmrtí na AIDS budou vrcholit v roce 2012. Podle této předpovědi stoupne roční počet úmrtí na AIDS v roce 2012 na 2,4 milionu, tedy o 0,2 milionu více, než se očekává pro rok 2008.
Pokračování…


Americká farmaceutická firma Merck and Co. uvádí na trh nový lék Isentress pro anti-HIV terapii. Jedná se o nový lék nového typu – je to tzv. inhibitor integrázy. Isentress (generický název je raltegravir) účinkuje o něco lépe než dřívější efavirenz.
Pokračování…


Nové výzkumy, provedené na Washingtonské univerzitě, prokázaly, že dřívější terapie HIV může podstatně prodloužit život pacientů. Dosud se standardní anti-HIV terapie v USA nasazovala v případě, kdy počet CD4 buněk poklesl na 200 na mililitr. Srovnávací studie prokázaly, že šance na delší přežití je o 74% vyšší, pokud se s terapií začne v okamžiku, kdy počet CD4 buněk poklesne pod hodnotu 350 na mililitr.
Pokračování…