Sdružení organizací homosexuálních občanů hodlá dát stížnost u Ústavního soudu proti stávající praxi při dárcovství krve. V současnosti totiž dárci krve musí vyplnit dotazník, jehož součástí je i údaj o sexuální orientaci. Homosexuál se nemůže stát dárcem krve.

Tato praxe je podle představitelů organizací sdružujících homosexuální občany nepřípustná a diskriminující. Podobná situace jako v ČR je i v jiných zemích Evropské unie.

Na straně zdravotníků je ovšem praktický argument, že podíl HIV pozitivních je u homosexuálních mužů řádově vyšší než je tomu u průměru celé populace. Navíc má stoupající trend, a to i České republice.