Rubrika „Statistiky“

Koncem roku zveřejnila organizace Lékaři bez hranic žebříček deseti nejhorších huminitárních katastrof. Do tohoto seznamu se dostala na 10. místě i epidemie kombinavané infekce HIV a tuberkulózy. Organizace Lékaři bez hranic sestavila tento žebříček již pojedenácté. Dříve se zaměřovali především na krize mediálně opomíjené, tentokrát se zaměřili na krize nejvážnější.
Pokračování…


V listopadu byla oficiálně přiznána neuspokojivá situace se šířením infekce HIV v Ruské federaci. Přes zvýšení fondů na boj proti HIV a AIDS počet registrovaných případů HIV+ stoupl za poslední rok o 10%.Chybou pravděpodobně bylo i to, že se v Rusku kladl důraz na léčbu nemocných a opomněla se prevence. Přiznal to vedoucí AIDS Centra v Moskvě Vadim Pokrovskij.
Pokračování…


Světová zdravotnická organizace (WHO) nově předpovídá, že případy úmrtí na AIDS budou vrcholit v roce 2012. Podle této předpovědi stoupne roční počet úmrtí na AIDS v roce 2012 na 2,4 milionu, tedy o 0,2 milionu více, než se očekává pro rok 2008.
Pokračování…


Přelom 19. a 20. století: Virus HIV patrně překročil mezidruhovou bariéru v Africe.

1981: U osmi mladých homosexuálů v New Yorku byl diagnostikován Kaposiho sarkom, kožní rakovina, která jinak postihuje jen starší nemocné. V Los Angeles byla u pěti homosexuálů diagostikována vzácná forma pneumonie. Obě skupiny případů daly tušit, že se jedná o novou epidemii, která postihuje imunitní systém.
Pokračování…


Podle statistiky zveřejněné v odborném časopise Lancet může být na světě až 3 miliony HIV-pozitivních mezi injekčními uživateli drog. Ukázalo se, že incidence HIV+ může být v této rizikové skupině dosti vysoká. V případě 9 zemí byly zjištěny i hodnoty přesahující 40%.
Pokračování…