Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo na programy prevence AIDS 7.960.000 Kč. O dotaci žádalo celkem 23 organizací a uspokojeno bylo jen 14. Celkem požadovaná částka byla 34 milionů – nakonec přidělené dotace tedy představují prakticky pouze čtvrtinu požadavků.

Největší díl dotací získá společnost AIDS pomoc, a to především na projekt Domu světla, mezi další úspěšné žadatele patří Rozkoš bez rizika, AIDS Centrum ve FN Bulovka nebo Národní referenční laboratoř pro AIDS.

Naopak se žádostí o dotace své programy prevence AIDS zase nepochodily Český červený kříž, Kluci.info, Krystal Help, Remedis, nebo AIDS centra ve fakultních nemocnicích v Ostravě a v Brně.