42letý HIV-pozitivní pacient s leukémií žijící v Berlíně se podrobil transplantaci kostní dřeně. Doktor Gero Hütter, hematolog, který tuto operaci prováděl, použil k transplantaci materiál dárce, který byl přirozeně imunní vůči viru HIV. Výsledkem zákroku bylo nejen vyléčení leukémie, ale také vymizení viru HIV. Pacient tedy přestal být HIV+ (alespoň ve smyslu prováděných krevních testů), a tento stav přetrval více než 600 dnů.

Výsledek je velmi zajímavý, protože pacient se stal dlouhodobě HIV negativním i přesto, že ukončil terapii konvenčními virostatiky. Za normálních okolností totiž hladina viru HIV opět silně vzroste, pokud se u HIV-pozitivních pacientů léčba virostatiky přeruší, a to již v horizontu dnů nebo týdnů.

Asi 1% Evropanů má genetickou mutaci, která zabraňuje, aby receptor CCR5 byl exponován přímo na vnějším povrchu buněk. Zmíněný receptor je potřebný po většinu kmenů HIV pro to, aby mohlo dojít k infekci buněk. To prakticky způsobuje, že malá část populace je imunní vůči AIDS.

Zdá se, že uvedený případ otvírá nové možnosti výzkumu v oblasti boje proti viru HIV na poli genové terapie.