Dne 5. září 2008 přinesl odborný časopis Science článek o výzkumu týkajícím se genu Apobec3. Na pokusech u myší bylo prokázáno, že tento gen myši využívají k obraně proti retrovirům – gen je odpovědný za produkci protilátek, které v konečném důsledku zabrání množení retroviru.
Dobrá zpráva je, že gen Apobec3 je patrně přítomen i u člověka a HIV je retrovirus. Pozitivní výsledky práce by tak mohly vést k nové genové terapii.

Zatím ovšem je potřeba brát výsledky s rezervou. Není totiž ještě prokázáno, že stimulace genu Apobec3 u člověka musí mít stejný efekt na virus HIV, jako byl pozorován při laboratorních experimentech s retroviry na zvířatech. V každém případě se ovšem objevil další pozitivní směr výzkumu.