Americká farmaceutická firma Merck and Co. uvádí na trh nový lék Isentress pro anti-HIV terapii. Jedná se o nový lék nového typu – je to tzv. inhibitor integrázy. Isentress (generický název je raltegravir) účinkuje o něco lépe než dřívější efavirenz.

Federální úřad pro kotrolu léčiv (FDA) uvolnil Isentress zatím pro HIV pacienty, kteří začali být rezistatní vůči ostatním lékům. Resistence je totiž hlavním problém při HIV terapii a tak je vlastně důvodem pro vývoj dalších a dalších antivirových preparátů. Firma Merck odhaduje, že je dnes v USA okolo půl milionu pacientů, kteří dostávají „koktejl“ antivirových látek, přičemž 30 až 40% z nich si vybudovalo rezistenci.

Isentress je k dispozici ve formě pilulek, které se berou 2x denně. Podle odhadů by objem prodeje Isentressu mohl dosáhnout 1 miliardu dolarů do roku 2012. Konkurentem Isentressu by se mohl stát elvitegravir od firmy Gilead Sciences. Elvitegravir patří do stejné kategorie inhibitorů integrázy a vsoučasné době je ve stadiu testování.

Zdroj: Reuters

Pozn.: Americká firma Merck & Co. operuje pod uvedeným názvem pouze v USA a Kanadě. Mimo tato území podniká pod názvem MSD, aby se zamezila záměna s německou firmou Merck KGaA.