Nové výzkumy, provedené na Washingtonské univerzitě, prokázaly, že dřívější terapie HIV může podstatně prodloužit život pacientů. Dosud se standardní anti-HIV terapie v USA nasazovala v případě, kdy počet CD4 buněk poklesl na 200 na mililitr. Srovnávací studie prokázaly, že šance na delší přežití je o 74% vyšší, pokud se s terapií začne v okamžiku, kdy počet CD4 buněk poklesne pod hodnotu 350 na mililitr.

Někteří odborníci se domnívají, že správná hranice je ještě vyšší, a to 450 až 500 buněk CD4 na mililitr. V každém případě by ovšem dřívější nasazení anti-HIV terapie znamenalo vyšší nároky na léčebnou péči, protože by se tak zvýšila spotřeba léků. Dřívější terapie HIV také předpokládá, že by bylo potřeba podchytit pacienty co nejdříve, tedy další náklady na preventivní péči. Jak se s tím v Americe (i jinde) popasují právě v době ekonomické deprese, to se ukáže.

V USA je v současnosti odhadem 1,1 milionu HIV pozitivních osob. Z toho plných 25% to o sobě neví.

Zdroj: Bloomberg.com