Jak informovalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), poslední statistiky ohledně přenosu HIV ukazují, že dlouhodobé preventivní programy fungují.
Míra přenosu (vyjádřená jako procento nových případů vztažená k celkovému počt HIV-pozitivních) stále klesá.

Ovšem tato optimistická statistika má i svůj rub: Míra přenosu by byla ještě mnohem nižší, kdyby HIV pozitivní byli všichni! Pak by již téměř nebylo koho nakazit, a nově případy by rekrutovaly jen z nově narozených dětí, a těch by ročně přibývalo určitě méně než stávajících 5%.

Zdroj: www.cdc.org