Jižní Afrika patří k zemím s nejvyšším výskytem HIV/AIDS na světě. Do preventivních programů byly zapojeny i mobilní technologie: V rámci projektu Masiluleke bude odesláno milion SMS zpráv, vybízejících ke kontaktu na bezplatnou telefonní linku AIDS pomoci. Projekt je schůdný díky tomu, že v Jižní Africe existují bezplatné textové zprávy typu „zavolej mi“. Ty běžně mohou uživatelé odesílat v případě, že jim dojde kredit na předplacené kartě.

Pro kampaň byl použit právě tento typ bezplatných SMS. Odesílané textovky mají například podobu: „Jste často nemocen, unaven, ztrácíte váhu a bojíte se, že můžete být HIV-pozitivní? Prosím zavolejte Linku pomoci AIDS 0800012322.“ Počet telefonických kontaktů na linku pomoci vzrostl díky kampani o 200%.

Dalším krokem je program TxtAlert, který upozorňuje nemocné na domluvené termíny návštěvy u lékaře.

Předpokladem úspěchu byla i penetrace mobilních technologií v Jihoafrické republice, která dosahuje 90%.