Tento provokativní závěr byl publikován v lékařském časopise Lancet. Bohužel tato smělá hypotetéza stojí na prakticky nesplnitelných požadavcích – především předpokládá pravidelné testování a včasnou terapii HIV+ osob.

Názor se opírá o studie prováděné v Jihoafrické republice a v Malawi. Pokusné skupiny tam byly testovány a HIV pravidelně jednou ročně, a v případě séropozitivity byly léčeny virostatiky. A to i v případě, že jinak neměly žádné příznaky choroby. Kromě toho byly aplikovány i osvětové programy zaměřené na bezpečný sex a mužskou obřízku. Po 10 letech poklesla HIV infekce o 95%!.

Situace je taková, že pouze část HIV pozitivních osob má přístup k odpovídající lékařské péči, většina nemocných se bez odpovídající terapie musí obejít.

Zdroj: Associated Press