Uganda již před časem zaujala faktem, že se stala první zemí v subsaharské Africe, ve které došlo k poklesu HIV infekcí. Nyní zahájila další program, a to lékařsky asistovaná hromadně prováděná obřízka u mužů. Již dříve bylo zjištěno, že obřízka u mužů může výrazně snížit riziko heterosexuálního přenosu HIV ze ženy na muže.

Podmínkou ovšem je (kromě dobrovolnosti) také profesionální zajištění, aby se předešlo komplikacím z neodborně provedené mužské obřízky. To by mělo být v Ugandě zajištěno. UNAIDS doporučuje rutinní obřízku jako součást komplexních preventivních programů v oblastech, kde významný podíl přenosu HIV představuje nechráněný heterosexuální styk.