Dřívější skudie ukázaly, že mužská obřízka může snížit riziko přenosu HIV ze ženy na muže až o 70%. Rychlé zavedení plošně prováděné obřízky v Africe jako součást boje proti AIDS v tomto regionu může ovšem přinést problémy. S mužskou obřízkou nebude tedy možno počítat jako s použitelnou strategií pro nejbližší období. Průzkum, který byl proveden v oblasti Bungoma v Keni, kde se mužská obřízka praktikuje všeobecně, ukazuje na šokující počet komplikací u obřezaných.

Obřízka a komplikace

Zpráva WHO hovoří o tom, že 35% zákroků, kteří provedli tradiční praktici, sebou nese vážné komplikace, jako je krvácení, infekce, bolesti, poruchy erekce, chybně provedená obřízka vyžadující opakování; 6% obřezaných mužů má doživotní následky. Veřejné nemocnice na tom s 18% komplikací také nejsou také zrovna růžově.

Studie ukázala, že řada praktiků nemá k provedení obřízky k dispozici ani dostatečně ostré ani sterilní nástroje (pozn.: tak v tomto okamžiku se mi při čtení udělalo fakt nevolno od žaludku), jsou školeni jen formálně a nemají dostatečnou praxi.

Výsledkem studie je konstatování, že pokud by se mužská obřízka měla provádět masově jako součást prevence, je neprve zajistit dostatečný počet odpovídajících zařizení a školeného personálu.

Zdroj: Male Circumcision for HIV Prevention: A Prospective Study of Complications in Clinical and Traditional Settings in Bungoma, Kenya,” Bulletin of the World Health Organization (2008;86(9):657-736).