Obřízka (tedy přesněji mužská obřízka) má pozitivní efekt na prevenci šíření viru HIV, potažmo onemocnění AIDS. Ukazala to řada dřívějších studií a výsledky ukazují, že u obřezaných mužů se může snížit riziko přenosu viru HIV ze ženy na muže až o 70%. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce mužskou obřízku označila v roce 2007 jako podpůrnou metodu pro omezení šíření HIV. Spoléhat na ni ovšem nelze a obřezaní muži by neměli podléhat iluzi lepší ochrany vůči viru HIV.

Provedená obřízka snižuje i riziko karcinomu pohlavního údu a snižuje i riziko přenosu mykóz, bakteriálních zánětů a papilomaviru.

Obřízka se zpravidla provádí z kulturních důvodů a v novorozeneckém věku. Pro obřízku je ovšem možné rozhodnout se i dospělosti. Pokud se nejedná o zdravotní indikaci, tak je možno obrátit se na kliniku plastické chirurgie, kde se cena obřízky se pohybuje okolo 10.000 korun.

Ženská obřízka: Jen pro doplnění pojmů se zmiňme o ženské obřízce. Ta představuje odstranění větší či menší části vnějších pohlavních orgánů a je de facto mrzačením. Ženská obřízka je zločinnou praktiku páchanou především v zemích třetího světa a v souvislosti s nějakým preventivním opatřením proti HIV / AIDS se o ní vůbec nedá uvažovat.

Další info
• Server Obřízka