Podle nových výzkumů, které byly publikovány v odborném lékařském časopise The New England Journal of Medicine, nesnižuje mužská obřízka jen riziko přenosu AIDS, ale také dalších virových infekcí přenášených pohlavním stykem.

Ukázalo se, že obřízka snižuje kromě rizika přenosu AIDS také riziko šíření genitálního oparu (herpes simplex typu 2) a papillomaviru (HPV). Lidský papillomavirus způsobuje rakovinu děložního čípku, zvláště v méně rozvinutých zemích, kde není k dispozici dostatečný lékařský skríning. Genitální opar je zase považován za vstupní bránu HIV infekce, díky tomu, že je spojen s rizikem poranění nemocné pokožky.

Výzkum byl proveden a skupině 5500 HIV-negativních mužů v Ugandě. Obřízka snížila riziko přenosu genitálního oparu o 35%, riziko přenosu HPV o 28%. Potvrdily se tak předběžné výsledky provedené dříve na menších skupinách.

Je dosti pravděpodobné, že tyto pozitivní výsledky povedou k financování kampaní za rutinní provádění obřízky v rizikových oblastech.