Swazijsko je zemí, která je na čelním místě žebříčku zemí s nejvyšším výskytem HIV / AIDS: 19% obyvatel z celkového počtu 1,1 milionu obyvatel je HIV pozitivní, u těhotných žen toto procento dosahuje dokonce hodnot 40%. Očekávaná délka života je 31 let. Za této neuspokojivé situace je jednou z nadějí na zlepšení stavu masově prováděnáobřízka. Již dříve prováděné studie totiž prokázaly nižší riziko přenosu HIV u obřezaných mužů. Odborná pomoc přichází od izraelských lékařů.

Zavedení plošné obřízky jako preventivní program proti šíření AIDS má svá specifika. Jedním z nich je i to, že předpokládá obřízku u dospělých mužů. Obřízka se v řadě zemí provádí masově, ale většinou je to u malých chlapců, nebo dokonce u novorozenců. Obřízka u dospělých představuje komplikovanější chirurgický výkon a lékařů, kteří s ním mají zkušenosti, je omezený počet.

Paradoxně velké zkušenosti s obřízkou dospělých mužů je v Izraeli. Paradoxně proto, protože podle židovského ritu se obřízka provádí do osmého dne po narození. V devadesátých letech však došlo rozsáhlé přistěhovalecké vlně Židů do Izraele, především ze zemí bývalého Sovětského svazu. Desetitisíce imigrantů podstoupili obřízku v dospělém věku, protože kvůli politickým poměrům v jejich rodných zemích jim obřízka byla z politických nebo kulturních důvodů odepřena.

Ve Swazijsku působí skupina izraelských lékařů, kteří školí místní lékaře a zdravotníky v rámci programu Jerusalem AIDS Project, který je podporován Světovou zdravotnickou organizací (WHO).