Koncem roku zveřejnila organizace Lékaři bez hranic žebříček deseti nejhorších huminitárních katastrof. Do tohoto seznamu se dostala na 10. místě i epidemie kombinavané infekce HIV a tuberkulózy. Organizace Lékaři bez hranic sestavila tento žebříček již pojedenácté. Dříve se zaměřovali především na krize mediálně opomíjené, tentokrát se zaměřili na krize nejvážnější.

Lékaři bez hranic čelí často nejen problémům pracovním, ale také musí čelit tlakům politickým. Někde jsou lékaři bez hranic jednou organizací, která zajišťuje péči. To se týká i programů, zaměřených na problematiku HIV / AIDS. Například v Barmě, kde zdravotnictví nepatří mezi vládní priority, zajišťují péči o nemocné AIDS právě jedině Lékaři bez hranic.