Podle statistiky zveřejněné v odborném časopise Lancet může být na světě až 3 miliony HIV-pozitivních mezi injekčními uživateli drog. Ukázalo se, že incidence HIV+ může být v této rizikové skupině dosti vysoká. V případě 9 zemí byly zjištěny i hodnoty přesahující 40%.

Mezi různými zeměmi jsou ovšem výrazné rozdíly: Např. v USA je ve věkové skupině 15 – 64 let 1% injekčních uživatelů drog, mezi nimi je 15,6% HIV-pozitivních. Ve Velké Británii je ve stejné věkové skupině 0,39% injekčních užvatelů drog, z nich je pak HIV-pozitivních 2,3%. Mezi oblasti, kde je procento HIV+ mezi injekčními uživateli drog obzvláště vysoké, patří jihovýchodní Asie, východní Evropa a Latinská Amerika.

Celosvětový počet injekčních uživatelů drog je odhadnut na 16 milionů. Tato riziková skupina jednak roste, jednak se v ní zvětšuje i podíl HIV+. V každém případě se jedná o alarmující situaci, která si přímo říká o nějaký koordinovaný mezinárodní intervenční program.