Přelom 19. a 20. století: Virus HIV patrně překročil mezidruhovou bariéru v Africe.

1981: U osmi mladých homosexuálů v New Yorku byl diagnostikován Kaposiho sarkom, kožní rakovina, která jinak postihuje jen starší nemocné. V Los Angeles byla u pěti homosexuálů diagostikována vzácná forma pneumonie. Obě skupiny případů daly tušit, že se jedná o novou epidemii, která postihuje imunitní systém.

1982: Choroba AIDS získala své jméno – zkratku pro syndrom získané imunodeficience (acquired immune deficiency syndrome). 20měsíční dítě zemřelo na infekci typickou pro AIDS po krevní transfúzi. Další ze způsobů přenosu (za první byl považován homosexuální styk) tak byl identifikován.

1983: Francouzský výzkumný tým Luc Montagnier a Francoise Barre-Sinoussi izoloval virus způsobující AIDS. Koncem roku bylo v USA registrováno již 3064 případů.

1984: Americký výzkumník Robert Gallo popsal virus způsobující AIDS. Ukázalo se, že jde o stejný virus, který předtím objevili Francouzi.

1985: První komerční testovací kity na AIDS. Nové případy se objevují na celém světě.

1986: Virus způsbojící AIDS dostal své jméno – HIV, human immunodeficiency virus.

1987: Byl schválen azidovudin (AZT), první lék zpomalující množení viru HIV

1991: Zemřel Freddy Mercury, zpěvák skupiny Queen.

1994: Studie ukazují, že AZT může dramticky snížit riziko přenosu viru z matky na dítě.

1996: Zřízen program UNAIDS (Joint United Nations Programme on AIDS), epidemie se šíří ve východní Evropě, bývalé SSSR, Indii a Číně.

2000: Jižní Afrika jako místo, kde se nedostává z finančních důvodů léčebné péče, se stává novým centrem světové pandemie.

2003: První pokusy s vakcínou proti HIV viru.

2006: Valné shromáždění stanovilo rok 2010 jako cíl pro všeobecně přístupnou HIV / AIDS péči

2007: Jen asi 30% nemocných HIV/AIDS celkového počtu 10 milionů v rozvojových zemích má přístup k potřebné péči.

2008: Objevitelé viru HIV získali Nobelovu cenu za medicínu