Štítek „drogy“

Podle statistiky zveřejněné v odborném časopise Lancet může být na světě až 3 miliony HIV-pozitivních mezi injekčními uživateli drog. Ukázalo se, že incidence HIV+ může být v této rizikové skupině dosti vysoká. V případě 9 zemí byly zjištěny i hodnoty přesahující 40%.
Pokračování…