Štítek „léčba“

Dne 5. září 2008 přinesl odborný časopis Science článek o výzkumu týkajícím se genu Apobec3. Na pokusech u myší bylo prokázáno, že tento gen myši využívají k obraně proti retrovirům – gen je odpovědný za produkci protilátek, které v konečném důsledku zabrání množení retroviru.
Dobrá zpráva je, že gen Apobec3 je patrně přítomen i u člověka a HIV je retrovirus. Pozitivní výsledky práce by tak mohly vést k nové genové terapii.
Pokračování…


Vědečtí pracovníci z Velké Británie požadují, aby se WHO (Světová zdravotnická organizace) jednoznačně postavila proti využívání homeopatie při potírání závažných chorob, jako je HIV infekce, tuberkulóza nebo malárie.
Pokračování…


42letý HIV-pozitivní pacient s leukémií žijící v Berlíně se podrobil transplantaci kostní dřeně. Doktor Gero Hütter, hematolog, který tuto operaci prováděl, použil k transplantaci materiál dárce, který byl přirozeně imunní vůči viru HIV. Výsledkem zákroku bylo nejen vyléčení leukémie, ale také vymizení viru HIV. Pacient tedy přestal být HIV+ (alespoň ve smyslu prováděných krevních testů), a tento stav přetrval více než 600 dnů.
Pokračování…


Nové výzkumy, provedené na Washingtonské univerzitě, prokázaly, že dřívější terapie HIV může podstatně prodloužit život pacientů. Dosud se standardní anti-HIV terapie v USA nasazovala v případě, kdy počet CD4 buněk poklesl na 200 na mililitr. Srovnávací studie prokázaly, že šance na delší přežití je o 74% vyšší, pokud se s terapií začne v okamžiku, kdy počet CD4 buněk poklesne pod hodnotu 350 na mililitr.
Pokračování…