V sobotu 27.6.2009 byl v USA Den testování na HIV. Prezident Barack Obama vyzval své spoluobčany, aby se nechali testovat na přítomnost viru HIV.

Řada středisek po celé Americe prováděla v tento den testy na HIV bezplatně. Dřívější studie prokázaly, že v Americe je často AIDS diagnostikováno se zpožděním 1 roku.

Obama rovněž přislíbil uvolnit v přístích šesti letech 63 miliard dolarů na preventivní programy na boj proti epidemiím. me něž patří i AIDS.

Další info: AIDS Kurýr 26/2009