Nečetné studie ohledně rozšíření HIV+ / AIDS mezi dříve narozenými ukazály překvapivá data. Zatím se soudilo, že onemocnění AIDS se týká především mladší (a sexuálně aktivnější populace). Proto se také většina průzkumů týkala osob ve věkovém rozpětí 15-49 let.

Přitom ve věkové skupině nad 50 let může být rozšíření AIDS přibližně jedna třetina až jedna čtvrtina hodnot, které jsou mezi mladší populací. je to více, než se obecně předpokládalo.

U starších nemocných je výrazně nižší očekávaná doba přežití: například pokud někdo onemocní v 65 letech, má vyhlídku asi na 4 roky života. Doba přežití u velmi mladých lidí, kteří se nakazili mezi 5. a 14. rokem, je asi 13 let.

Zdroj: Voice of America News