Poslední výzkumy ukazují na korelaci mezi rozšířením staré říše římské a sníženou odolností vůči infekci HIV. Pojítkem je chybějící gen CCR5-Delta32, který chrání buňky před pronikáním viru a zvyšuje tak odolnost proti infekci.

Právě v zemích, které byly pod římskou nadvládou, je nízká přítomnost tohoto genu: například v Řecku je to u 4% populace, v Angli a Walesu 11%. V severských zemích, které nadvládu Římanů nepocítili, je i více než 15%. Výzkum byl proveden na téměř 19.000 vzorcích DNA z celé Evropy.

Možnou příčinou je vymizení genu v důsledku nějaké choroby, kterou Římané zavlekli na okupovaná území. Jak říká dr. Eric Faure z Provensálské university v Marseille, chorobu, která zdecimovala nositele genu CCR5-Delta 32, mohli přenášet třeba kočky, osli nebo i komáři.

Alternativní teorie dává do souvislosti naopak zvýšený výskyt uvedeného genu a migraci Vikingů, kteří jej přinesli ze Skandinávie. Ta je však méně pravděpodobná.

Zdroj: www.dailymail.co.uk