Že virus HIV je tu s námi mnohem déle, než je začátek epidemie v osmdesátých letech, o tom se spekuluje již delší dobu a odhady zatím hovořily přibližně o roce 1930. ‚Viroví archeologové’, kteří zkoumají dochované archivní zbytky tkání, kladou dnes počátek šíření viru mezi léta 1884 a 1924.

Rozšíření viru patrně souvisí se zakládáním a překotným rozvojem městských center, která vznikala na přelomu 19. a 20. století za koloniální éry. Příkladem takového centra je i Kinshasa (dříve Leopoldville) v Demokratické republice Kongo. Právě zde byl nalezen vzorek lymfatické tkáně z biopsie, provedené roku 1960. Tkáň obsahovala fragment HIV a tento vzorek byl porovnán s dosud nejstarším biologickým materiálem, který obsahoval rovněž fragment HIV — vzorkem krve z roku 1959, odebraným rovněž v Kinshase. Oba vzorky obsahovaly odlišnosti v takovém rozsahu, že vědci odhadli, že obě formy se mohly vyvinout ze společného předka, který existoval někdy okolo roku 1900.

Původní předpoklad, že k přenosu HIV z šimpanze na člověka došlo v Kamerunu v důsledku konzumace šimpanzího masa byl dále zpřesněn: Virus se mohl dále šířit po proudu řeky do Kinshasy, která byla na počátku 20. století největším centrem oblasti a která tak představovala ideální inkubátor pro rozšíření epidemie.

Zdroj: Nature, CBC News