Pokud chcete vidět zdařilou animaci znázorňující průnik viru do buňky, následnou replikaci a další šíření, pusťte si následující video z YouTube:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RO8MP3wMvqg

Závěrem je demonstrována i funkce antiretrovirálních léků, které jsou schopny blokovat jednotlivé kroky procesu.